Kimyasal Bağların Oluşum Mekanizması
Birbirinden çok uzakta bulunan iki bağımsız kimyasal tür, birbirine yaklaştığında türlerin elektron bulutları ve çekirdekleri arasında çeşitli elektrostatik etkileşimler meydana gelir.
Aynı cins elektrik yükleri birbirlerini iterken, farklı cins elektrik yükleri bir birlerini çekerler. Bu itme ve çekme kuvvetine elektrostatik kuvvet denir.
Negatif yüklü iyonlar birbirini iter.
Pozitif yüklü iyonlar birbirini iter.
Pozitif yüklü çekirdekler komşu kimyasal türün elektronlarını çeker.Aynı anda gerçekleşen etkileşimler karşılaştırıldığında çekme kuvvetlerinin aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşimler oluşur. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ da denir.
Çekme-itme kuvvetleri farkının küçük olduğu durumlarda ise zayıf etkileşimler meydana gelir. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir.
Güçlü Etkileşimler
1. İyonik Bağlar
2. Kovalent Bağlar
3. Metalik Bağlar
Zayıf Etkileşimler
1. Van der Waals bağları
a. Dipol-dipol bağları
b. İyon-dipol bağları
c. İndüklenmiş dipol bağlar
    i. İyon-indüklenmiş dipol bağları
    ii. Dipol-indüklenmiş dipol bağları
    iii.İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol bağları
2. Hidrojen bağları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme