Molekül Geometrisi

  • Molekülün geometrik yapısı fiziksel ve kimyasal durumunu etkiler. 
  • Molekül geometrisini tahmin etmede Lewis yapısı, bağ uzunlukları ve bağ açıları önemlidir. 
  • Bağ uzunluğu bağlanmış atomların çekirdekleri arasındaki mesafedir. 
  • Bağ açısı bağları gösteren komşu doğrular arasındaki açıdır.
  • Moleküllerin geometrisini tahmin etmede Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtme Kuramı (VSEPR)’dan yararlanılır.
  • VSEPR kuramına göre bağları yapan elektron çiftleri birbirini iter ve hidrojen atomları birbirine en uzak konumda olacak şekilde düzgün dört yüzlünün köşelerine yerleşir ve bağ açısı 109,5 derecedir. 

  •  Ortaklanmamış elektron çifti bağ yapan elektron çiftlerini iterek 109,5 derece olan açının küçülmesine neden olur. Molekül geometrisi üçgen piramit ve bağ açısı 107,3 erecedir. 


  • İki adet ortaklanmamış elektron çifti bağ yapan elektron çiftlerini iter. Molekül geometrisi kırık doğru ve bağ açısı 104,5 derecedir.


Konu Anlatımı için videoyu izleyebilirsiniz.

7 yorum: