7 Eki 2018

10. Sınıf Kimya - Kimyanın Temel Kanunları


10. Sınıf Kimya - Kimyanın Temel Kanunlarını anlattığımız bu video müfredata uygun şekilde hazırlanmıştır videoyu izleyebilirsiniz.Size yararlı bir video ise videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.Herkese iyi çalışmalar dileriz Kimya Konu Anlatım ekibi.

5 Eki 2018

TYT Biyoloji - ENZİMLER

ENZİMLER


Protein yapılı olduklarından dolayı canlı hücrelerde bulunan reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir.


Enzimlerin Görevleri :


 • Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması.
 • Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi.
 • Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulması.

Enzimlerin Özellikleri :

 1. Her hücre kendi enzimini kendi üretir.
 2. Substratın yüzey artışı enzimleri artırır.
 3. Enzimler koşullara göre reaksiyonlarını hızlandırır ve yavaşlatırlar.
 4. Hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim vardır.
 5. Enzimler hücre dışından da etkilenebilir.
 6. Proteinin yapısını bozan her şey enzimin yapısını da bozar.
 7. Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir.
 8. Enzim reaksiyonları çift yönlüdür.
 9. Enzimler takım halinde de çalışabilirler.
 10. Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir.
  Enzimleri Etkileyen Faktörler

  Sıcaklık : Enzimlerin yapısında protein olduğu için sıcaklık faktörü önemlidir.Enzimler 0 derecede çalışmazlar.Çalıştıkları ideal sıcaklık 35 derecedir.55 derece gibi yüksek sıcaklıklarda yapıları bozuldukları için çalışmazlar.

  Ph : Her enzimin iyi çalıştığı bir ph aralığı vardır en iyi çalıştıkları ph değeri 7'dir.Ph değeri enzimin yapısını ve substratın yapısını bozabilir.
  Enzim koenzimin (kofaktör) ayrışmasına neden olurlar.Enzimle substrat arasına girerek birleşmeye engel olurlar.
  Bazı enzimler farklı ph derecelerinde aktif olabilirler.


  ENZİM MİKTARI 

  Belli oranda substrat bulunan ortama enzim ilave edildikçe reaksiyon hızlanır ve en hızlı noktada substrat bitince reaksiyon durur.


  SUBSTRAT MİKTARI

  Enzim miktarı sabit tutulup substrat miktarı artırıldıkça reaksiyon hızlanır. Enzimlerin doygunluk anından sonra belirli hızla devam eder ve biter.

  SUBSTRAT YÜZEYİ 

  Enzim miktarı artarsa enzimler substrata dış yüzeyden etki ederler yüzey arttıkça enzim etkinliği artar. 

  AKTİVATÖR VE İNTİBİTÖR 

  Aktivatörler :(Vitamin,hormon,safra tuzu vb) 
  İnhibitörler : (Ağır iyonlar,toksinler,zehir vb)

  27 May 2018

  TYT Biyoloji - Hücre Zarından Madde Geçişleri

  Hücre Zarından Madde Geçişleri

  Hücreler hayatta kalmak için madde alış verişi yapmaları gerekir.Bu alış verişi ise hücre zarından yapar.
  Hücreler alamayacağı büyük molekülleri hücre zarından geçiremez.Bu maddelerin hücre içine alınması ve atılmasının çeşitli yolları vardır.Bu yolda enerji harcayanlara aktif taşıma, harcamayanlar ise pasif taşıma denmektedir.Daha büyük maddelerin taşınmasında ise aktif olarak enerji harcandığı için bunlar endositoz ve ekzositoz olarak adlandırılır.


  Hücre Zarından Madde Geçişi Yolları

  1.Pasif Taşıma  Hücre zarından madde geçişleri içerisindeki en basit yöntemdir. 
  Her pasif taşıma yapan hücre canlı değildir.Canlı-cansız bütün hücrelerde görülebilir.Nedeni ise pasif taşıma sırasında enerji harcanmayıp maddelerin fizik kurallarına göre hareket etmesidir.  Difüzyon


  Maddenin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama enerji harcamadan geçişine denir.
  Difüzyon sırasında enerji harcanmaz.Moleküller kendi enerjileriyle rastgele hareket eder.
  Parfümün oda içerisinde püskürtülüp dağılması.

  Difüzyon hızını etkileyen faktörler şunlardır;

  -Yoğunluk farkı artarsa difüzyon hızı artar.
  -Molekül büyüklüğü artarsa difüzyon hızı azalır.
  -Difüzyon yüzeyinin genişliği artarsa difüzyon hızı artar
  -Sıcaklık artarsa difüzyon hızı azalır.


  Kolaylaştırılmış difüzyon hücre zarındaki taşıyıcı proteinler yardımıyla gerçekleşir.Bu yüzden enerji harcanmaz.

  Ozmoz

  Suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişidir suyun yarı geçirgen bir zardan geçmesidir.İki ortam arasındaki yoğunluk farkı sıfırlanın suyun geçişi durur. Bu olayda ATP harcanmaz.


  Diyaliz

  Böbrek hastaları diyaliz makinesine bağlanarak diyaliz sistemine göre artık maddeleri vücutlarından atarlar.
  Bu olay bir ortamda fazla olan maddelerin az olan tarafa geçirmek için araya yarı geçirgen zar konularak yapılır.

  Hücrede Madde Geçişleri

  -Nötr atomlar iyonlara; Negatif yüklü iyonlar, pozitif yüklü iyonlara göre zardan daha kolay geçer.
  -Protein,polisakkarit, disakkarit,  hormon ,enzim gibi büyük maddeler hücre zarından geçemezler.
  -A, D, E ve K vitaminleri suda çözünen maddelere göre daha kolay geçer.(Yağda çözündükleri için)
  -Alkol, eter vb. hücre zarının yapısını bozduğu için daha kolay geçer.(Yağı erittikleri için)

  Plazmoliz


  Hücre özsuyundan bir miktar kaybederek protoplazma kütlesinin hücre çeperinden ayrılmasına plazmoliz denir.Hücrenin hipertonik ortamdaki suyunu kaybetmesidir.
  Kofulla beraber hücre zarından itibaren küçülerek gerçekleşir.


  Hipertonik Ortam: Çözünmüş madde yoğunluğu hücreden daha fazla olan ortamdır.Su yoğunluğu azdır.

  Deplazmoliz

  Plazmoliz'e uğrayan bir hücrenin hipertonik ortama konularak kaybettiği suyu geri almasıdır.

  Turgor Basıncı


  Deplazmoliz durumundaki bir hücrenin daha fazla su alarak şişmesi ve kofulun daha fazla su almasıyla hücrenin dışına bir basınç uygulanması bu duruma Turgor Basıncı denir.  Hemoliz

  Hücrenin fazlası alması sonucu patlamasına hemoliz denir. Hayvan hücrelerinde görülür.Bitki hücreleri hücre çeperi bulundurduğu için bitki hücrelerinde görülmez.

  2.AKTİF TAŞIMA


  Hücre zarında bulunan porlardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin difüzyonun tersi yönünde(az yoğundan çok yoğuna) enerji harcanarak taşınmasıdır.Sadece canlılar tarafından gerçekleşir.
  Bu taşıma sırasında ATP enerjisi harcanır ve enzim kullanılır.

  Endositoz

  Hücre zarında bulunan porlardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içine almasına denir.
  Bitkiler ve bakteriler endositoz yapamazlar.Hücre çeperi endositozu engeller.
  Endositoz 2 çeşittir,fagositoz ve pinositoz.
  Fagositoz(yeme) ile katı maddeler hücre içerisine alınır. Pinositoz(içme) ile ise sıvı maddeler hücre içerisine alınır.

  Ekzositoz


  Hücre zarından geçemeyen maddelerin zarla birlikte hücre dışına atılmasına denir.Hücre çeperi Ekzositoz'a engel değildir.  17 Nis 2018

  TYT Biyoloji - Canlıların Temel Bileşenleri - İnorganik Bileşikler Konu Anlatım Videosu

  TYT Müfredatına uygun şekilde hazırlanmış olan bu videoda Canlıların temel bileşenlerinden inorganik maddeler kısmını bulabilirsiniz. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller ve su. Tüm ders videoları için konu anlatım videoları youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

  TYT Biyoloji - 10 Soruda Canlıların Ortak Özellikleri Soru Çözüm Videosu

  TYT Biyoloji ayarında hazırlanmış 10 farklı sorudan oluşan canlıların ortak özellikleri soru çözü
  videomuzu izleyebilirsiniz. Tüm ders videoları için konu anlatım videoları youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

  TYT Biyoloji Canlıların Ortak Özellikleri Konu Anlatım Videosu

  TYT'de çıkabilecek sorular göz önüne alınarak hazırlanan bu videoda Canlıların ortak özelliklerini, beslenme, uyarılara tepki verme, Metabolizma, Boşaltım vb. bölümleri bulabilirsiniz. Konu Anlatım videoları youtube kanalında tüm ders videolarını izleyebilirsiniz.

  19 Mar 2018

  Bağıl Nem

  Havadaki su buharı miktarına nem denir. Göllerde, okyanuslarda, denizlerde, nehirlerde ve topraklarda bulunan su buharlaşarak , bitkiler ve hayvanlardaki su ise solunum ve terleme ile dışarı atılarak havaya karışır. Havaya karışan su, havanın içerdiği nem miktarını belirler. Havadaki nem miktarı, havanın bulunduğu yere ve sıcaklığa göre değişir. Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Soğuk havada sıcak havaya göre daha az nem vardır. Havadaki bağıl nem miktarının artması suyun buharlaşma hızını yavaşlatır.
  Hava içinde bulunabilecek su buharı miktarı belirli bir düzeyi geçemez. Havada bulunan nem miktarına mutlak nem denir. Havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum ( doyuran ) nem denir. Sıcaklık ne olursa olsun havadaki mutlak nemin, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum neme oranına ise bağıl nem denir.

  Bağıl Nem = (Su buharının kısmi basıncı / suyun buhar basıncı ) * 100 formülü ile hesaplanabilir.

  10. Sınıf Fizik Dalgalar Konu Anlatımı İkinci Bölüm

  10. Sınıf Fizik müfredatına uygun şekilde hazırladığımız bu videoda Dalgalar konu anlatımının 2. bölümünü bulabilirsiniz. Diğer tüm videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

         

  Video İçeriğinde; Su dalgalarının yansıması, doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması, doğrusal su dalgalarının tümsek engelden yansıması, dairesel su dalgalarının düz engelden yansımasını bulabilirsiniz.

  Tüm derslerden her geçen gün eklenen videolarla youtube üzerinden yayına devam eden konu anlatım videoları kanalını takip edebilirsiniz.

  Kovalent Bağ ve Kovalent Bağlı Bileşiklerde Adlandırma

   
  Atomlar neden bileşik yaparlar ? Dublet Kuralı, Oktet kuralı, elektron ortaklaşması, kovalent bağ ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


      

  18 Mar 2018

  11. Sınıf Kimya - Gazlarda Kinetik Teori

  11. Sınıf Kimya müfredatına uygun şekilde hazırladığımız bu video içeriğinde Efüzyon, Difüzyon, kinetik teori, yayılma hızı ve kinetik teori ile ilgili soru çözümlerini bulabilirsiniz.  Konu anlatım videoları kanalında kimya derslerinin yanında, matematik, fizik, tarih ve coğrafya derslerinden de müfredata uygun içeriklerle hazırlanmış konuları bulabilirsiniz.

  10. Sınıf Fizik Dalgalar

           
  10. Sınıf Fizikte öğrencilerin en zorlandığı konuların bağında gelen Dalgalar konusunu iki bölümde sizler için anlattık aşağıdaki videolarda 10. Sınıf Fizik Dalgalar konusunu bulabilirsiniz. Tüm ders videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

  Bölüm 1

        

  Bölüm 2

       

  17 Mar 2018

  Kimyasal Türler ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri Video Anlatım


  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, iyon nedir ? Atom Nedir ? Molekül Nedir ? Atomlar arası bağlar, moleküller arası bağları içeren aşağıdaki videoyu izleyerek Kimyasal Türler Arası Etkileşimler konusunu pekiştirebilirsiniz.


  15 Mar 2018

  9. Sınıf Kimya İyonik Bağ


  Bu video 9. Sınıf müfredatına uygun şekilde hazırladığımız İyonik bağ, lewis yapısı, elektron nokta gösterimi, dublet kuralı ve oktet kuralını içermektedir. Tüm videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.


  6 Mar 2018

  9. Sınıf Fizik Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı ( Video Anlatım )


  9. Sınıf Fizik Müfredatına uygun şekilde Kuvvet ve Hareket ( Hız - Sürat ) konu anlatımı yaptığımız bir video hazırladık sizler için. Diğer ders videoları için kanalımızı takip edebilirsiniz.
  kuvvet, hareket, kuvvet ve hareket, kuvvet hareket soru çözümü, kuvvet hareket konu anlatımı. fizik konu anlatımı, fizik 9. sınıf 
  fizik soru çözümü.  hız sürat 

  2 Mar 2018

  9. Sınıf Kimya Zayıf Etkileşimler

  9. Sınıf Kimya müfredatına uygun şekilde hazırladığımız Zayıf Etkileşimler video içeriğinde; Hidrojen Bağı, Van der Waals etkileşimleri, dipol - dipol etkileşimler, London Kuvvetleri, kalıcı ve geçici dipolleşmeyi bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm ders videolarını izleyebilirsiniz.

        

  Konu anlatım videoları kanalında kimya derslerinin yanında, matematik, fizik, tarih ve coğrafya derslerinden de müfredata uygun içeriklerle hazırlanmış konuları bulabilirsiniz.
  Kimya Konu Anlatım Ekibi Tüm Ögrencilerimize İyi Çalışmalar Diler
  Tema Şirketi SoraTemplates