defersite

TYT Biyoloji - Canlıların Temel Bileşenleri - İnorganik Bileşikler Konu Anlatım Videosu

TYT Müfredatına uygun şekilde hazırlanmış olan bu videoda Canlıların temel bileşenlerinden inorganik maddeler kısmını bulabilirsiniz. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller ve su. Tüm ders videoları için konu anlatım videoları youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

TYT Biyoloji - 10 Soruda Canlıların Ortak Özellikleri Soru Çözüm Videosu

TYT Biyoloji ayarında hazırlanmış 10 farklı sorudan oluşan canlıların ortak özellikleri soru çözü
videomuzu izleyebilirsiniz. Tüm ders videoları için konu anlatım videoları youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

TYT Biyoloji Canlıların Ortak Özellikleri Konu Anlatım Videosu

TYT'de çıkabilecek sorular göz önüne alınarak hazırlanan bu videoda Canlıların ortak özelliklerini, beslenme, uyarılara tepki verme, Metabolizma, Boşaltım vb. bölümleri bulabilirsiniz. Konu Anlatım videoları youtube kanalında tüm ders videolarını izleyebilirsiniz.

Bağıl Nem

Havadaki su buharı miktarına nem denir. Göllerde, okyanuslarda, denizlerde, nehirlerde ve topraklarda bulunan su buharlaşarak , bitkiler ve hayvanlardaki su ise solunum ve terleme ile dışarı atılarak havaya karışır. Havaya karışan su, havanın içerdiği nem miktarını belirler. Havadaki nem miktarı, havanın bulunduğu yere ve sıcaklığa göre değişir. Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Soğuk havada sıcak havaya göre daha az nem vardır. Havadaki bağıl nem miktarının artması suyun buharlaşma hızını yavaşlatır.
Hava içinde bulunabilecek su buharı miktarı belirli bir düzeyi geçemez. Havada bulunan nem miktarına mutlak nem denir. Havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum ( doyuran ) nem denir. Sıcaklık ne olursa olsun havadaki mutlak nemin, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum neme oranına ise bağıl nem denir.

Bağıl Nem = (Su buharının kısmi basıncı / suyun buhar basıncı ) * 100 formülü ile hesaplanabilir.

10. Sınıf Fizik Dalgalar Konu Anlatımı İkinci Bölüm

10. Sınıf Fizik müfredatına uygun şekilde hazırladığımız bu videoda Dalgalar konu anlatımının 2. bölümünü bulabilirsiniz. Diğer tüm videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

       

Video İçeriğinde; Su dalgalarının yansıması, doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması, doğrusal su dalgalarının tümsek engelden yansıması, dairesel su dalgalarının düz engelden yansımasını bulabilirsiniz.

Tüm derslerden her geçen gün eklenen videolarla youtube üzerinden yayına devam eden konu anlatım videoları kanalını takip edebilirsiniz.

Kovalent Bağ ve Kovalent Bağlı Bileşiklerde Adlandırma

   
Atomlar neden bileşik yaparlar ? Dublet Kuralı, Oktet kuralı, elektron ortaklaşması, kovalent bağ ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


    

11. Sınıf Kimya - Gazlarda Kinetik Teori

11. Sınıf Kimya müfredatına uygun şekilde hazırladığımız bu video içeriğinde Efüzyon, Difüzyon, kinetik teori, yayılma hızı ve kinetik teori ile ilgili soru çözümlerini bulabilirsiniz.Konu anlatım videoları kanalında kimya derslerinin yanında, matematik, fizik, tarih ve coğrafya derslerinden de müfredata uygun içeriklerle hazırlanmış konuları bulabilirsiniz.

10. Sınıf Fizik Dalgalar

         
10. Sınıf Fizikte öğrencilerin en zorlandığı konuların bağında gelen Dalgalar konusunu iki bölümde sizler için anlattık aşağıdaki videolarda 10. Sınıf Fizik Dalgalar konusunu bulabilirsiniz. Tüm ders videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Bölüm 1

      

Bölüm 2

     

Kimyasal Türler ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri Video Anlatım


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, iyon nedir ? Atom Nedir ? Molekül Nedir ? Atomlar arası bağlar, moleküller arası bağları içeren aşağıdaki videoyu izleyerek Kimyasal Türler Arası Etkileşimler konusunu pekiştirebilirsiniz.


9. Sınıf Kimya İyonik Bağ


Bu video 9. Sınıf müfredatına uygun şekilde hazırladığımız İyonik bağ, lewis yapısı, elektron nokta gösterimi, dublet kuralı ve oktet kuralını içermektedir. Tüm videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.


9. Sınıf Fizik Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı ( Video Anlatım )


9. Sınıf Fizik Müfredatına uygun şekilde Kuvvet ve Hareket ( Hız - Sürat ) konu anlatımı yaptığımız bir video hazırladık sizler için. Diğer ders videoları için kanalımızı takip edebilirsiniz.
kuvvet, hareket, kuvvet ve hareket, kuvvet hareket soru çözümü, kuvvet hareket konu anlatımı. fizik konu anlatımı, fizik 9. sınıf 
fizik soru çözümü.  hız sürat 

9. Sınıf Kimya Zayıf Etkileşimler

9. Sınıf Kimya müfredatına uygun şekilde hazırladığımız Zayıf Etkileşimler video içeriğinde; Hidrojen Bağı, Van der Waals etkileşimleri, dipol - dipol etkileşimler, London Kuvvetleri, kalıcı ve geçici dipolleşmeyi bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm ders videolarını izleyebilirsiniz.

      

Konu anlatım videoları kanalında kimya derslerinin yanında, matematik, fizik, tarih ve coğrafya derslerinden de müfredata uygun içeriklerle hazırlanmış konuları bulabilirsiniz.

9. Sınıf İş, Güç ve Enerji


9. Sınıf Müfredatına uygun şekilde İş, Güç ve Enerji konusunu incelediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Tüm ders videoları için kanalımızı takip edebilirsiniz. youtube.com/konuanlatimvideolariiş nedir? kinetik enerji potansiyel enerji güç iş formülü güç formülü kinetik enerji formülü potansiyel enerji formülü kinetik enerji soru çözümü 

11. Sınıf Kimya Gerçek Gazlar

11. Sınıf Kimya müfredatına uygun olarak hazırladığımız gerçek gazlar video içeriğinde, ideal gaz, gerçek gaz, ideallikten sapma, joule- thomson olayı, soğutucu akışkanlar, faz diyagramları, üçlü nokta ve kritik sıcaklık kavramlarını bulabilirsiniz.

11. Sınıf Kimya - Gaz Karışımları - Soru Çözümü

- Dalton Kısmi basınçlar kanunu, mol kesri, toplam basınç, gaz üstünde su toplanması ile ilgili konu anlatımı ve soru çözümü yaptığımız videoyu izleyebilirsiniz.
- Tüm videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.