İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı


  • İyonik bileşikleri oluşturan birimler atomlar değil iyonlardır. 
  • Anyon ve katyonlar elektriksel itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapı oluştururlar. 
  • İyonik yapılı bileşikler çeşitli tiplerde düzenli örgü yapısı oluşturur. 
  • Kristal yapıda her iyon, belirli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun çekimi etkisindedir. 
  • Sodyum klorürde her Na+ iyonu 6 Cl- iyonu tarafından ve her CI- iyonu da 6 Naiyonu tarafından çekilerek meydana gelen birimlerden iyonik kristal yapı oluşur. 
  • İyonik kristallerde tekrarlayan bu yapısal birimlere birim hücre denir. 
  • Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin formülü atom sayılarının oranını yansıtan en basit formüldür. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder