Hidrofil ve Hidrofob Kavramları

Hidrofil; suyu seven suda çözünen yapı anlamındadır. - OH, -SO3H, -COOH, ve -NH2 gibi gruplar hidrofil gruplardır. Yapısında bu gruplardan bulunduran bileşikler suda çözünürler.

Hidrofob; Suyu sevmeyen suda çözünmeyen anlamındadır. Bütün hidrokarbonlar hidrofobik yapıdadır.

-CH3, -C2H5 gibi gruplar hidrofobtur. Bütün Hidrokarbonlar hidrofob yapıdadır. 


CH3CH2CH2 - OH                     ,                     CH3 -  NH2
Hidrofob         hidrofil                                       hidrofob - hidrofil 
11 yorum: