Sabit Hacim Oranlar Yasası - Gay Lussac

Aynı koşullarda (sabit basınç ve sıcaklık ) bir kimyasal tepkimeye giren gazlar ile tepkime sonunda meydana gelen gazların hacimleri arasında belli bir oran vardır. Sabit hacim oranları yasasını Gay Lussac bulmuştur.
                                                       N2(g)  +  3 H2 (g)  →  2 NH3 (g)
                                                      1 mol        3 mol           2 mol
                                                     1 hacim     3 hacim       2 hacim
 Örnek Sorular 
ÖRNEK 1: 30 litre N2 gazı, aynı koşullarda kaç litre H2 gazı ile birleşebilir ve kaç litre NH3 gazı oluşur?ÖRNEK 2: 2 NH3 (g)  + 5/2 O2 (g)  → 2 NO (g) + 3 H2O (g)  tepkimesine göre 80 litre NH3  gazını yakmak için aynı şartlarda kaç litre O2 gazı gerekmektedir?ÖRNEK 3: 2 C2H6 (g)  +  7 O2 (g)  →  4 CO2 (g) + 6 H2O (s)    tepkimesine göre 50 cm3 C2H6 ‘nın  140 cm3 O2 gazı ile yakılması sonucunda aynı koşullarda kaç cm3 CO2 oluşur? Hangi gazdan kaç cm3 artar?

6 yorum: