Kimyasal Tepkimelerde Değişen ve Değişmeyen Özellikler


KİMYASAL TEPKİMELERDE
DEĞİŞMEYEN ÖZELLİKLER

 •        Toplam atom sayısı ve cins
 •        Toplam kütle
 •           Toplam proton sayısı
 •          Toplam nötron sayısı
 •       Toplam elektron sayısı
 •          Çekirdek yapısı
 •      Toplam yük

KİMYASAL TEPKİMELERDE
DEĞİŞEBİLEN ÖZELLİKLER
 • Mol sayısı 
 • Molekül sayısı
 • Tanecik sayısı
 • Kat sayı
 • Madde sayısı (çeşidi)
 • Taneciğin elektron sayısı
 • Hacim ve basınç (gazlar için)

9 yorum: