Atom Spektrumları  • Bir elektromanyetik ışın demeti, prizmadan geçirilirse kırılır. Prizmada ki kırılma ışığın dalga boyuna bağlıdır. Kısa dalga boylu ışınlar daha çok kırılır.  
  • Beyaz ışık önce dar bir demet yapıcı yarıktan ve daha sonra prizmadan geçirilirse görünür bölgede mordan kırmızıya kadar değişen bütün renkleri içeren kesiksiz (Sürekli) spektrum elde edilir.  

3 yorum: