EDEBİYAT - SORULABİLECEK 100 ESER

  • ESER ADI                                          - YAZARI 
  • Yaban -                                   Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
  • Yedinci Gün -                              Orhan Hançerlioğlu 
  • Yılkı Atı -                                          Abbas Sayar 
  • Yılanların Öcü -                                Fakir Baykurt 
  • Yaprak Dökümü -                       Reşat Nuri Güntekin
  •  Yeşil Gece -                               Reşat Nuri Güntekin 
  • Yalnızız -                                            Peyami Safa 
  • Yer Demir Gök Bakır-                        Yaşar Kemal 
  • Yorgun Savaşçı-                                 Kemal Tahir 
  • Yarın Yarın -                                        Pınar Kür
  •  Zehra -                                           Nabizade Nazım
  • Ayaşlı Ve Kiracıları -                  Memduh Şevket Esendal 
  • Araba Sevdası -                         Recaizade Mahmut Ekrem 
  • Aşk-I Memnu -                              Halit Ziya Uşaklıgil 
  • Araf -                                                    Elif Şafak
  •  Aşk-                                                     Elif Şafak
  •  Aganta Burina Burinata -              Halikarnas Balıkçısı 
  • Anayurt Oteli -                                   Yusuf Atılgan
  •  Aylak Adam -                                    Yusuf Atılgan
  •  Acımak -                                       Reşat Nuri Güntekin 
  • Bir Düğün Gecesi -                           Adalet Ağaoğlu
  •  Bereketli Topraklar Üzerinde -          Orhan Kemal 
  • Benim Adım Kırmızı -                        Orhan Pamuk
  •  Bir Gün Tek Başına -                         Vedat Türkali
  •  Bugünün Saraylısı -                         Refik Halit Karay 
  • Bozkırdaki Çekirdek -                         Kemal Tahir 
  • Bir Bilim Adamının Romanı -              Oğuz Atay 
  • Bir Tereddüdün Romanı -                   Peyami Safa 
  • Beyaz Gemi -                                    Cengiz Aytmatov 
  • Cezmi -                                               Namık Kemal 
  • Cemo -                                               Kemal Bilbaşar 
  • Can Şenliği -                                       Abbas Sayar
  •  Çalıkuşu -                                      Reşat Nuri Güntekin 
  • Devlet Ana -                                         Kemal Tahir 
  • Drina’da Son Gün -                              Faik Baysal 
  • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu -              Peyami Safa 
  • Eylül -                                                  Mehmet Rauf  
  • Esir Şehrin İnsanları -                           Kemal Tahir 
  • Felatun Bey’le Rakım Efendi -         Ahmet Mithat Efendi
  •  Fatih Harbiye -                                     Peyami Safa 
  • Fikrimin İnce Gülü -                           Adalet Ağaoğlu 
  • Gurbet Kuşları -                                    Orhan Kemal 
  • Gül Yetiştiren Adam -                         Rasim Özdenören
  •  Hüküm Gecesi -                         Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
  • Huzur -                                            Ahmet Hamdi Tanpınar
  •  Hanımın Çiftliği -                                  Orhan Kemal 
  • Her Gece Bodrum -                                  Selim İleri
  •  Halas -                                                   Mehmet Rauf 
  • Hayal İçinde -                                     Hüseyin Cahit Yalçın 
  • Irazca’nın Dirliği -                                  Fakir Baykurt 
  • İbrahim Efendi Sokağı -                        Samiha Ayverdi
  •  İntibah -                                                Namık Kemal
  •  İnce Memed -                                         Yaşar Kemal
  •  Unutma Bahçesi -                                                  Latife Tekin
  •  Kayıp Aranıyor -                               Sait Faik Abasıyanık 
  • Kaplumbağalar  -                                    Fakir Baykurt 
  • Kürk Mantolu Madonna  -                     Sabahattin Ali 
  • Kurt Kanunu -                                         Kemal Tahir 
  • Keşanlı Ali Destanı -                               Haldun Taner 
  • Kırık Hayatlar -                                  Halit Ziya Uşaklıgil 
  • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Hüseyin Rahmi Gürpınar 
  • Kiralık Konak -                              Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
  • Küçük Ağa -                                             Tarık Buğra
  •  Kara Kitap -                                           Orhan Pamuk 
  • Kuyucaklı Yusuf  -                                  Sabahattin Ali 
  • 47’liler Füruzan Kurtlar Sofrası -              Atilla İlhan 
  • Korsan Çıkmazı -                                     Nezihe Meriç 
  • Mahur Beste -                                   Ahmet Hamdi Tanpınar 
  • Mai Ve Siyah -                                      Halit Ziya Uşaklıgil 
  • Matmazel Noraliya’nın Koltuğu -              Peyami Safa 
  • Muhadarat -                                              Fatma Aliye 
  • Nur Baba -                                   Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
  • Onlar Da İnsandı -                                    Cengiz Dağcı 
  • Osmancık -                                                Tarık Buğra 
  • Orta Direk -                                              Yaşar Kemal 
  • Ötelerin Çocuğu -                                Halikarnas Balıkçısı 
  • Ölmeye Yatmak -                                    Adalet Ağaoğlu 
  • Puslu Kıtalar Atlası -                             İhsan Oktay Anar 
  • Rahmet Yolları Kesti -                             Kemal Tahir 
  • Sinekli Bakkal -                                    Halide Edip Adıvar
  •  Sodom Ve Gomore -                   Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
  • Saatleri Ayarlama Enstitüsü -            Ahmet Hamdi Tanpınar 
  • Sergüzeşt -                                          Samipaşazade Sezai 
  • Sevgili Arsız Ölüm -                                 Latife Tekin 
  • Sarı Traktör-                                           Talip Apaydın 
  • Sokakta -                                              Bahaeddin Özkişi 
  • Siyah Kehribar -                                       Tarık Buğra 
  • Şık -                                              Hüseyin Rahmi Gürpınar 
  • Şıpsevdi -                                      Hüseyin Rahmi Gürpınar 
  • Tütün Zamanı (Zeliş) -                            Necati Cumalı
  •  Tutunamayanlar -                                     Oğuz Atay 
  • Tırpan -                                                  Fakir Baykurt 
  • Taaşşuk-I Talat Ve Fitnat -                    Şemseddin Sami 
  • Ateşten Gömlek -                                Halide Edip Adıvar
  •  Ankara  -                                  Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
  • Ağrı Dağı Efsanesi -                               Yaşar Kemal 
  • Acı Tütün -                                            Necati Cumalı
  •  Amat İhsan -                                           Oktay Anar 

2 yorum: