AMORF KATILAR

Amorf katılarda tanecikler, düzensiz bir şekilde gelişigüzel istiflenmiştir. Kesilmediği ve eritilmediği sürece belirli şekilleri yoktur. Cam, lastik, plastik, tereyağı amorf katılara örnektir. Kristal katılarla amorf katılar arasında gözlenen en önemli fark, kristal katıların belli bir sıcaklıkta erimesi, amorf katıların ise belli sıcaklık aralığında gitgide yumuşayarak akıcılık kazanmasıdır. Yumuşamanın başladığı bu noktaya camsı geçiş sıcaklığı adı verilir.
Örneğin, cam ısıtıldığında önce yumuşar, sıcaklık artırılmaya devam edilirse daha akıcı hale qelir. Akıcı hale geldiği sıcaklıkta cama çeşitli şekiller verilerek soğutulur. Cam molekülleri soğutulduğunda komşu moleküllerle kalıcı bağlar kurar ve moleküller sabit konuma yerleşir. Fakat moleküllerin yerleştikleri konumlar kristaldeki gibi düzenli değil, tamamen gelişigüzel istiflenir. Bu nedenle camda düzgün yüzeyler yoktur.


1 yorum: