GİBSS SERBEST ENERJİSİ
Serbest enerji (DG) iş yapmaya hazır enerji anlamına gelir.
DG < 0: Olay kendiliğinden gerçekleşir. Yani istemlidir.
DG = 0: Sistem dengededir.
DG > 0: Olay kendiliğinden gerçekleşmez. Yani istemsizdir.
Standart serbest oluşum enerjisi bir bileşiğin 1 molünün, standart durumdaki (1 atmosfer basınç ve 25 oC sıcaklık ) elementlerinden oluşması sırasındaki serbest enerji değişmesidir.
Serbest hâldeki elementlerin, standart oluşum serbest enerjileri sıfır kabul edilir.
DGo  =  S DGof (ürünler)  –   S DGof (girenler)

Örnek :  Br2(S)  +  Cl2(g) 2BrCl(g)   tepkimesi için standart entalpi değişimi ve entropi değerleri verilmiştir. Tepkimenin kendiliğinden oluşup oluşmayacağını belirleyiniz.       
[D S(Br2) = 36,4 cal /molK, D S(Cl2) = 53,3 cal / mol K, 
D S(BrCl) = 57,3 cal / molK, D HT = 7 kcal.]
DST  = DSÜrünler  –  DSGirenler  =  2 ( 57,3 )  –  ( 53,3  +  36,4 )                         
         24,9 cal / mol oK
D= D–  T x DS
D=  7000cal/mol  – (298 ) x ( 24,9 )  =  –  420,2 cal/mol
Tepkime istemlidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme