Titrasyon

Titrasyon: Derişimi bilinen asit veya baz yardımıyla derişimi bilinmeyen asit ya da bazın derişiminin belirlenmesi işlemidir.

  • Bir titrasyonda ayarlı maddenin titre edilen maddeyi tam olarak tükettiği noktaya "eşdeğerlik noktası" denir. 
  • Bir titrasyonda eşdeğerlik noktasını belirlemek için indikatör kullanılır.   • Değerlikleri aynı olan asit ve bazların tam nötralleşme tepkimelerinde eşit mol sayıları tüketilir. 

HCl + NaOH ® H2O + NaCl
     n(HCl) = n(NaOH)

Örnek; 25 mL hidroklorik asit çözeltisini nötrleştirmek için 0,5 M   50 mL NaOH kullanılmıştır. Asidin molar derişimi nedir?

Çözüm: MasitxVasit = MbazxVbaz

                      25xVasit = 0.5x50

               
                 Vasit = 1M  • Değerlikleri farklı olan asit ve bazların tam nötrleşme tepkimelerinde denkleştirilmiş tepkime denklemindeki mol sayıları tüketilir. 
                                                      2 LiOH + H2SO4 ® Li2SO4 + 2 H2O  
                                                                   
     n(LiOH) = 2.n(H2SO4)
4 yorum: