YANMA TEPKİMELERİ

Herhangi bir maddenin elementel haldeki Oksijen ile verdiği tepkimelerdir. 

 Çabuk Yanma: Benzin, odun, kömür gibi yakıtların yanması.

 Yavaş Yanma: Demirin paslanması, solunum olayı.

***  Yanma olayının gerçekleşebilmesi için yanıcı madde, yakıcı madde ve tutuşma sıcaklığına ihtiyaç vardır.

Yanıcı Madde (Yakıt): Yakıldığında enerji veren maddelerdir.
 
Yakıcı Madde: Oksijen (Havanın hacimce %20’si)
Tutuşma Sıcaklığı: Maddelerin yanmaya başladıkları en düşük sıcaklıktır. Her maddenin tutuşma sıcaklığı farklıdır.
Tutuşan yakıt ısı vermeye başlar. Tutuşmadan sonra verilen ısı yanma olayının sürekli olmasını sağlar.

3 yorum: