Yer değİştİrme TEPKİMELERİ

Tepkimeye giren maddelerdeki elementlerin yer değiştirmesini gösteren tepkimelerdir. Tek ve çift yer değiştirme şeklinde gruplandırılır. 
Tek yer değiştirme

Tek bir serbest elementin bileşikte yer alan diğer bir elementin yerine geçmesi şeklindeki tepkimelerdir.

A  BC  --->   AC   + B

Zn(k)  +  2HCl(aq) --->   ZnCl2(aq)  +H2(g)

Çift yer değiştirme

İkili yer değiştirme tepkimeleri   iyonik bileşiklerin tepken olarak karşılaştıkları 

durumlarda birinci bileşiğin ilk pozitif iyonu ile ikinci bileşiğin ilk pozitif iyonunun 

yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.


AB  +  CD   -->  AD  +  CB
AgNO3  +  NaCl   --> AgCl   +  NaNO3 
ZnS   +  2HCl     --> ZnCl2  +  H2S
HCl  +  NaOH      --> NaCl  +  H2O
                         BaCl2  +  SO4 --> BaSO4 +  2NaCl

4 yorum: