Karbon Atomlarının Sınıflandırılması

Bir C atomuna bir tane alkil grubu (-R) bağlı (veya 3 tane H atomu) ise o C atomu,primer karbon atomudur.
Bir C atomuna iki tane alkil grubu (-R) bağlı (veya 2 tane H atomu) ise o C atomu,sekonder karbon atomudur.

Bir C atomuna üç tane alkil grubu (-R) bağlı (veya 3 tane H atomu) ise o C atomu,tersiyer karbon atomudur.
Bir C atomuna dört tane alkil grubu (-R) bağlı (veya hiç H atomu bağlı değil ise ) ise o C atomu,kuarter karbon atomudur. 

4 yorum: