ATOMUN PROTON SAYILARININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

X-ışınları görünür ışından daha yüksek enerjiye sahip elektromanyetik ışınlardır.
Alman fizikçi Röntgen, yüksek gerilim altında hızla hareket eden elektronların (katot ışını)
önüne bir anot yerleştirildiğinde daha yüksek enerjili yeni ışınların oluştuğunu gözlemledi ve bu
ışınları X-ışınları olarak adlandırdı.
Moseley X-ışınlarını kullanarak değişik elementlerin farklı X-ışınları spektrumunu elde etmiştir.
Elementin atom numarası ile çizgi frekansının karekökü arasında doğrusal bir ilişki
olduğunu buldu. Atom ağırlığı arttıkça, yayılan X-ışınlarının da frekansının arttığı
gözlemlenmektedir.
Moseley ; X-ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin atom numaralarını doğru bir şekilde belirledi.
Periyodik yasayı "Ele­mentlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik
işlevidir." şeklinde tekrar tanımlandı.
ATOM NUMARASININ atom çekirdeğinde bulunan artı birimlerin sayısı olduğunu önerdi.
Atomda bir elementten diğerine gidildikçe artan temel bir nicelik bulunduğunu ve bu niceliğin
merkezdeki artı yüklü çekirdek yükü olabileceğini belirtti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme