Modern Atom Teorisi

Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun aynı anda hem yeri hem hızı belirlenemez. Bu nedenle
elektronların bir yörüngede bulunma ihtimalinin yoğun olduğu bölgelere ORBİTAL adı verilir. 
           Temel enerji seviyesi “n” ile gösterilir, 7 tane enerji seviyesi bilinmektedir. Elektronlar bu enerji seviyelerinde belli enerji düzeyine sahip bölgelerde hareket ederler.
Kuantum sayıları
Baş kuantum sayısı “n” harfiyle gösterilir.      (n: 1, 2, 3, 4…)
n sayısının büyüklüğü elektronun çekirdeğe olan uzaklığı ve potansiyel enerjisi ile doğru orantılıdır.
Açısal momentum kuantum sayısı “ℓ” ile gösterilir.
ℓ baş kuantum sayısı n’ye bağlı olarak n-1’e kadar bütün tam sayı değerlerini alabilir.      (ℓ: 0, 1, 2, 3…)
0
1
2
3
Orbitalin sembolü
s
p
d
f
·         Baş kuantum sayısının belirttiği elektron enerji seviyesine katman denir.
·         Açısal momentum sayılarına ikincil katman denir. s, p, d, f gibi harflerle gösterilir. Bu harfler, ℓ’nin her bir sayısal değerine karşılıktır.
Manyetik kuantum sayısı m ile gösterilir. Verilen ℓ değeri için m değeri 2ℓ+1 kadar farklı değer alır.

n
m
Orbital
1
0
0
1s
2
0
0
2s
2
1
+1, 0, -1
2p
3
0
0
3s
3
1
+1, 0, -1
3p
3
2
+2, +1, 0, -1, -2
3d
4
0
0
4s
4
1
+1, 0, -1
4p
4
2
+2, +1, 0, -1, -2
4d
4
3
+3, +2, +1, 0, -1, -2, -2
4f

3 yorum: