Siyah Cisim Işıması
  • Üzerine gelen bütün ışınları soğuran cisimlere siyah cisim denir. 
  • Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayına soğurma denir. 
  • Isıtmadan sonraki her sıcaklıkta ışımanın şiddetinin arttığı görülür. Düşük sıcaklıkta az enerjili ( uzun dalga boylu) ışımalar olurken sıcaklık yükseldikçe ışıma yüksek enerjili olur.
  • Siyah cisim görünür bölgede ışıma yaptığında kırmızı ışıma yaparken sıcaklığı arttıkça turuncu sarı ve maviye doğru değişen ışıma yapar. 
  • Işımanın şiddetinin ışımanın dalga boyuna bağlı olması dalga kuramı ile açıklanamaz. Dalga kuramına göre ışımanın şiddeti genliğinin karesi ile orantılıdır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme