Fotoelektrik Olay

Fotoelektrik olay ışığın metal yüzeyinden elektron koparması olayıdır. Fırlatılan elektronların enerjisi dalga kuramına göre ışımanın şiddeti ile orantılı olmalıdır. Ancak ışımanın frekansı ile orantılı olduğu gözlenmiştir.  • Bir metalden elektron koparabilmek için belli bir frekansa eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir. 
  • Işımanın şiddetinin artması fırlatılan elektronun sayısını artırır fakat enerjisini değiştirmez. 
  • Işımanın enerjisi artarsa fırlayan elektronun hızı artar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme