Merkez Atom ve Hibritleşme  • Merkez atom belirlenirken molekülde çok bağ yapan, en düşük iyonlaşma enerjili ve en kolay elektron veren atom seçilmelidir. 
  • Merkez atom olan karbonun en dış orbitalleri olan 2s ve 2p orbitalleri karışarak dört tane özdeş orbital oluşturmuştur. 
  • Farklı enerji düzeylerinde bulunan orbitallerin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbitallere dönüşmesine hibritleşme, bu yeni orbitallere hibrit orbitaller denir. 
  • Etilende merkez atomun çevresinde üç doğrultu vardır. Bunlar yarı dolu bir s ve iki tane p orbitalleri olduğundan hibritleşme türü spdir. 

  • Karbon atomunun tüm bağları tekli ise sp3  karbon atomun da ikili bağ var ise sp2, karbon atomları arasında üçlü bağ ise sp hibritleşmesi yapar. 

2 yorum: