Kovalent Bağ ve Kovalent Bileşiklerin OluşumuAtomlar arasında elektron ortaklaşması sonucunda oluşan bağ türüne kovalent bağ denir.
H2 molekülü                                 Cl2 molekülü
F2 molekülü                                 O2 molekülü
N2 molekülü                                 I2 molekülü
H2O molekülü                               CO2 molekülü

C2H4 molekülü                              C2H2 molekülü
  • Bir atomun yapabileceği maksimum bağ sayısı eşlenmemiş elektron sayısı kadardır. 
  • 1A ( hidrojen ) 1 bağ 4A 4 bağ 5A 5 bağ, 6A 6 bağ, 7A 7 bağ ve 8A bağ yapmaz. 
  • Ametaller dubletlerini veya oktetlerini tamamlayarak bağ oluştururlar.  (bkz.dublet-oktet) 

2 yorum: