Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması


  • Ametal - ametal bileşiklerini adlandırırken atomların formül içindeki sayısı Latince ön eklerle belirtilir. 
  • Birinci ametalin sayısı bir ise mono ön eki yazılmaz ve okunmaz. CO --> Karbon monoksit 
Birinci ametalin sayısına karşılık gelen ön ek 
Birinci ametalin adı 
+
İkinci ametalin sayısına karşılık gelen ön ek 
+
İkinci ametalin iyon adı 
yazılarak bileşiğin adı oluşturulur. 

1: Mono    2:Di     3:Tiri     4:Tetra  5:Penta   6:Hekza    7:Hepta    8:Okta    9: Nona    10:Deka
Sayı eki + Element adı + Sayı eki+ II.Elementin iyon adı +ür eki
NO  :  Azot monoksit 
NO: Azot di oksit                            
N2O: Diazot pentaoksit   
SF:    Kükürt hekza Florür                                  
N2O3    :   Di azot trioksit                                   
IF3    :     ıyot tri florür                               
NBr3    :   azot tri bromür 
Kovalent bileşiklerde elektronlar ortaklaşa kullanıldığından genellikle moleküller arası kuvvetler iyonik bağlara göre daha zayıftır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder