Organik bileşikler ile çalışmalar

 BİLEŞİKLER / ORGANİK BİLEŞİKLER

1.      Aşağıda verilen bileşiklerle ilgili olarak verilen boşlukları doldurunuz.

BİLEŞİK
BİLEŞİĞİN İSMİ
BAĞ TÜRÜ
MOLEKÜLÜN POLARLIĞI
H2
Hidrojen
Apolar Kovalent
Apolar
N2HClH2ONH3CO2CH4C2H4SO2CaOAlCl3


2.      Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Bileşiğin adı
Açık formülü
Kapalı formülü


Metan
H
|
H- C- H
|
H


Bütan
C4H10Eten
                H    H
                 |      |
          H - C = C- HEtin
        
C2H2


Benzen

C6H6
Metanol
                 H
                  |
            H- C- OH
                  |
                 H
3.      Aşağıdaki moleküllerin hidrofil ve hidrofob uçlarını yazınız.


Hidrofil kısım
Hidrofob kısım
C2H5OHCH3CH2CH2CH3CH3COOHCH3CH2NH2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder