Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

  • Organik bileşikler yanıcı olup erime noktaları oldukça düşüktür. Anorganik bileşikler ise genellikle yanıcı olmayıp erime noktaları çok yüksektir. 
  • Organik bileşikler genellikle suda çözünmez fakat anorganik bileşiklerin büyük çoğunluğu suda çözünür. 
  • Organik bileşikler genellikle kovalent yapılıdır. Anorganik bileşiklerin yapısı ise genellikle iyoniktir. 
  • Organik tepkimeler çok yavaş anorganik bileşiklerin tepkimeleri genellikle hızlı gerçekleşir. 
  • Organik reaksiyonlar için genellikle fazla ısı ve zaman gerekir. Anorganik bileşiklerin reaksiyonları ise daha az ısı ve zaman gerektirir. 
  • Organik bileşiklerin çoğunun kendine has bir kokusu vardır. Anorganik bileşikler ise genellikle kokusuzdur. 
  • Organik bileşiklerin sayısı anorganik bileşiklere göre çok daha fazladır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder