Bileşiklerin adlandırılması çalışma soruları

 BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN YAZILMASI VE ADLANDIRILMASI

1.      Aşağıda verilen tablodaki iyonların kesiştiği kareye yapabilecekleri bileşiklerin formüllerini ve isimlerini yazınız.


Cl-
O-2
PO4-3
OH-
NO3-
SO4-2
Cr2O7-2
S-2

Na+


NaCl
Na2OCa+2

Mg+2

Cu+2

Al+3

Pb+4


2.      Aşağıdaki tabloda adları verilen bileşiklerin formüllerini, formülleri verilen bileşiklerin adlarını yazınız. Bileşik türlerini iyonik ve moleküler olarak belirtiniz.

Bileşikler
Bileşik türü
Formül yazma / Adlandırma
NOCl2OS2Cl2NF3CCl4PF3CaCl2Na2OAlBr3FeBr2FeBr3Diazot diflorürKarbon disülfürSilisyum dioksitOksijen diflorürDifosfor trioksitMagnezyum klorürAlüminyum sülfatBakır(I) oksitBakır(II) oksitDemir(III) hidroksitBakır(II) sülfat
İyi Çalışmalar... 

2 yorum: