Polar ve Apolar Kovalent Bağ
  • Ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından eşit çekilmiyorsa kısmen pozitif ve kısmen negatif uçlar oluşur. Bu tür bağat polar kovalent bağ denir. 
  • e-nun daha fazla çekildiği taraf → Kısmen negatif  (&-
  • diğer taraf → Kısmen pozitif  (&+)
  • Atomların elektronegatiflikleri farklıdır. Dolayısıyla elektronlar klor atomunun etrafında daha fazla dönerler. 


  • Atomların elektronegatiflikleri farklıdır. Dolasıyla elektronlar oksijen atomunun etrafında daha çok dönerler. 

  • Aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. 

  • İki elektron eşit derece de ortaklaşa kullanılmaktadır. Çünkü her iki atomun elektronegatiflik değerleri eşittir. 
( polar kutup anlamındadır. ) 

6 yorum: