Polarlık ve Moleküller Arası Etkileşim


  • Moleküler arası çekim kuvveti birbirine yakın olan moleküller birbiri içine karışarak homojen karışım oluşturur. 
  • Karışım oluşurken moleküller arası bağlar kırılıp moleküller arası yeni bağlar oluşur. 
  • H20 polar, I2 apolar moleküldür. Su polar olduğu için molekülleri arasındaki çekim kuvveti, iyot ile su molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden çok daha fazladır. Bu sebeple  I2  suda çözünmez, iki madde heterojen karışım oluşturur.  
  • I2 ve CS2 apolar moleküldür. Katı haldeki I2  molekülleri arası çekim kuvveti ile CS molekülleri arasındaki çekim kuvveti hemen hemen eşit büyüklüktedir. Bu durumdan ötürü bu iki molekül birbiri içinde çözünür. 
  • Polar maddeler polar çözücülerde apolar maddelerde apolar çözücülerde çözünür. 
  • Benzer benzeri çözer. 

  • Şekillerde de görüldüğü gibi, C-Cl, C-H atomları arasında görülen bağlar polar kovalent bağ olarak bilinirler.


  • Ancak CCl4 molekülünde bağ yapan elektronların çekim kuvvetleri bir birlerini yok etmektedirler. Bu tür moleküllere apolar moleküller denir.


  • Fakat CHCl3 molekülünde bağ yapan  elementlerden H in çekim kuvvetinin azlığı bu durumu yani molekülün simetrisini bozmaktadır. Bu tür bağlara  polar moleküller denir.

H2 molekülü bu sebeplerden dolayı apolar, HCl molekülü ise polardır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme