Sıvıların Özellikleri


  • Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. 
  • Sıvı haldeki moleküller birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri gazlara göre daha fazladır. 
  • Moleküllerin sıvı haldeki hareketleri ( titreşim ve öteleme hareketi yaparlar) gazların hareketlerine göre (Brown hareketleri yaparlar) daha kısıtlıdır. 
  • Sıvıların hacimleri belirlidir. Ancak akışkan özelliklerinden dolayı kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar. 
  • Sıvı molekülleri arasındaki çekmi kuvveti gaz moleküllerine göre fazla olduğundan moleküller arası boşluklar gazlara göre daha azdır. 
  • Gazlar sıkıştırılabilir akışkanlardır. Ancak sıvıların üzerine basınç uygulandığında hacimlerinde ölçülebilir bir değişiklik meydana gelmez bu nedenle sıvılar sıkıştıralamaz olarak kabul edilir. 
  • Sıvıların birbiri içerisindeki yayılması gazlara göre daha yavaştır. 
  • Yayılmanın nedeni moleküllerin kinetik enerjiye sahip olmaları ve moleküller arası boşlukların büyük olmasından dolayı bir yerden bir yere kolayca gidebilmeleridir. Moleküller arası boşluklar sıvılarda daha az olduğundan sıvıdaki moleküller komşu moleküller ile çarpışmaktan fazla yol alamazlar. 

3 yorum: