Tampon Çözeltiler

Zayıf bir asit ve onun tuzunu ya da zayıf bir baz ve onun tuzunu içeren çözeltilere tampon çözeltiler denir.
Tampon çözeltiler, küçük miktarlarda asit veya baz eklendiğinde pH değişikliklerine karşı koyma eğiliminde olan sulu sistemlerdir.

  • İnsan ve hayvan hücreleri yaşamsal etkinliklerini sabit pH altında sürdürürler. Bu amaçla vücut sıvılarının pH'ının sabit kalmasını sağlamak için tampon görevi H2CO3 /HCO3- , H2PO4-/ HPO42- ve proteinlerce yürütülür. Örneğin insan kanının pH değeri yaklaşık 7,4 tür. Bu değerin 0,1-0,2 oranında değişmesi bile rahatsızlık kaynağıdır. 
  • Deniz ve göller oluşturdukları tampon sistemler aracılığı ile yaşayan canlıların asit yağmurlarından etkilenmesini önlerler. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme