Allotrop Atomlar

Bir elementin atomlarının uzayda farklı şekillerde dizilmesiyle oluşan yapıya allotropi denir. Bu olayı gerçekleştiren atomlara da allotrop atomlar denir. 
         Oksijen gazı ile Ozon gazı oksijen atomlarının, Elmas, Grafit ve amorf karbon karbon atomunun, Beyaz                      Fosfor ile Kırmızı Fosfor fosfor atomunun, Rombik kükürt ile Monoklin kükürt' te kükürtün allotroplarıdır.
                     
          Allotropların Özellikleri:
  • Atom ve kütle numaraları aynıdır.
  • Molekül geometrileri farklıdır
  • Kimyasal tepkimeye germe istekleri farklıdır, ancak tepkime sonunda oluşturdukları bileşikler aynıdır.
  • Molekül sağlamlıkları farklıdır.

1 yorum: