İzotop Atomlar

Atom numarası aynı kütle numarası farklı olan atomlara izotop atom denir. 
İzotop atomların Aynı Olan Özellikleri
İzotop atomların Farklı Olan Özellikleri
a) Atom numaraları (proton sayıları)
b) Nötr hallerinin kimyasal özellikleri
c) Periyodik cetveldeki yerleri
d) Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin  formülleri
e) Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin molekül yapıları 
f) Ortalama atom ağırlıkları
a) Kütle numaraları  
b) Nötron sayıları
c) Fiziksel özellikleri
d) Doğadaki bulunma yüzdeleri
e) Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin mol kütleleri
f) Gaz olanlarda yayılma hızları
g) Radyoaktif olanlarda yarı ömürleri

İzotop atomların ortalama atom ağırlığı


                        


1 yorum: