Ayrımsal Damıtma


Ayrımsal damıtma: Homojen sıvı sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan ayırma yöntemidir. Karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama noktalarının birbirinden farklı olması gereklidir.
 Örnek: Etil alkol - su 
Ayrımsal damıtma ve basit damıtma düzenekleri arasındaki fark, ayrımsal damıtma düzeneğinde fraksiyon kolonu kullanılmasıdır. Fraksiyon kolonu içinde engeller bulundurur ve bu engellere çarpan  buhar tanecikleri tekrar sıvı hale döner. Böylece sadece gaz fazına geçen tanecikler toplama kabına ulaşabilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme