İyonik Katıların Üzerine Kuvvet Uygulandığında Neden Kırılırlar?

İyonik katılar + ve - yüklerin yan yana dizilmesi ile oluşan güçlü elektrostatik etkileşimler sonucu oluşur.
Üzerine bir kuvvet uygulandığında yan yana gelen + ve - yüklerden aynı yüklüler yan yana geleceği için güçlü çekme kuvveti yerini güçlü bir itme kuvvetine bırakır ve katılar bu  nedenle kırılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme