Nötralleşme Reaksiyonları


  • Asitlerin bazlarla tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşur. Tepkime giren asitten gelen hidronyum iyonunun mol sayısı ile hidroksil iyonunun mol sayıları eşit ise tepkime sonunda tam nötralleşme gerçekleşir. 
  • H+ ve OH- iyonlarının mol sayıları eşit değilse kısmi nötrleşme gerçekleşir.

         
n(H+) = n(OH-)
Nötr çözelti
n(H+) > n(OH-)
H+ iyonu derişimi fazla olduğundan asidik çözelti
n(H+) < n(OH-)
OH- iyonu derişimi fazla olduğundan bazik çözelti Konu ile ilgili çalışma sorularını indirmek için tıklayınız. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme