Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi

  • Eski çağlardan beri altın, gümüş, kalay, kurşun bakır ve civa gibi elementler biliniyordu.
  • 19. Yüzyılın başlarından itibaren bilinen element sayısı artmış ve elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi birikimi sağlanmıştır. bu nedenle bilim insanları elementlerin özelliklerini temel alan sınıflandırma gereği duymuşlardır.
  • Triadlar kuralı, Dö Şankurtua'nın çalışmaları, Oktavlar Kanunu,  Lothar Meyer ve Mendeleyev'in çalışmaları, Moseley ve X-Işınları deneyi ve Modern Periyodik tablonun detaylı anlatımı için lütfen tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme