Alkanların AdlandırılmasıMoleküldeki en uzun karbon zincirindeki karbon sayısına karşılık gelen karbonun adı esas alınır.
Ana zincir dışında kalan dallanmış gruplar en küçük numaralı karbona bağlı kalmak koşuluyla ana zincirdeki karbon atomlarına numara verilir.
Dallanmış grupların yeri ve adı belirtilir. Grupların yazımında alfabetik önceliğe dikkat edilir. Alfabetik
öncelikte ekler dikkate alınmaz.    
( 3-etil-2-metil pentan)
Dallanma uçları eşit uzaklıkta ise numaralandırma alfabetik sıraya göre yapılır.
(2-Brom-3 metil bütan)
Karbon zincirine aynı gruptan birden çok bağlı ise grupların sayısı di, tri, tetra ile belirtilir.
(2,3-dimetil bütan)
Zincirin her iki tarafında eşit dallanma varsa grupların yerlerini gösteren numaraların toplamı en küçük olan alınır.
( 2,3,5-trimetil hekzan)
Bir molekülde aynı uzunlukta iki karbon zincirinden üzerinde daha fazla sayıda yan zincir
taşıyan ana zincir olarak belirlenir.

Alkanlar Konu Anlatım Videosu 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme