Birden Çok Fonksiyonel Grup İçeren Organik Bileşiklerin Adlandırılması • Yapısında iki -OH grubu bulunduran bileşikler dioller, üç -OH grubu bulunduranlar trioller olarak adlandırılırlar. 
      Adlandırma Yapılırken
 • -OH grubuna sahip en uzun karbon zinciri seçilir ve numaralandırmaya -OH grubunun yakın olduğu uçtan başlanır. 
 • -OH grubunun bağlı olduğu karbonun numarası yazıldıktan sonra karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbonun adı ve iki -OH grubu varsa diol, üç -OH grubu varsa triol eki getirilir. 

 • Hidroksi Aldehit ve Hidroksi ketonlar, hem hidroksil hemde karbonil grubu içeren bileşiklerdir. 
 • Adlandırılırken ikili bağın bulunduğu karbon atomu en küçük sayıyı alacak şekilde numara verilir. 
 • Dikarbonil bileşikleri; dialdehitler, aldehit-ketonlar ve diketonlardır. 
      Adlandırılma Yapılırken; 
 • Karbonil grubu en küçük sayıyı alacak şekilde ana zincir numaralandırılır. 
 • Oksijenin bağlı olduğu karbon numaraları yazılır. 
 • Karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbonun adına fonksiyonel gruplara göre 'dion' , 'trion' , 'dial' ve 'trial' ekleri getirilir. 
 • Keto Asitler, molekülünde karbonil grubu bulunan karboksilli asitlerdir. 

      Adlandırılma Yapılırken; 

 • Karboksilik asit en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır. 
 • karbonil grubu okso - eki ile tanımlanır. 

 • Hidroksi Asitler, yapısında hidroksil ve karboksil grubu bulunduran bileşiklerdir. 
      Adlandırılma Yapılırken;
 • Karboksil grubu en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır. 
 • Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbonun numarası yazılır. 
 • Karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbon adının önüne 'hidroksi' sonuna da 'oik asit' eki getirilir. 
 • Dikarboksilik asitler,  yapısında iki karboksil asit grubu bulunduran organik asitlerdir. 
       Adlandırılma Yapılırken;
 • Ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbonun adı yazıldıktan sonra ‘dioik asit’ eki getirilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme