Alkinlerin Adlandırılması
  • Üçlü bağın bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. 
  • Birden fazla üçlü bağ varsa alkadiin, alkatriin olarak adlandırılır. 

  •        Yapısında hem ikili hem üçlü bağ varsa bu bileşiklerde ikili ve üçlü bağın ön ek sayıları toplamı en küçük olacak şekilde adlandırılır. Seçim yapmak gerekirse ikili bağ en küçük numarayı alır. Ana zincir alken olarak adlandırılır. Adı yazılırken önce –en eki sonra –in eki getirilir. 

Konu Anlatım videosu

1 yorum: