Fenol Alkol müdür?  • Benzen halkasından bir hidrojen koparılıp yerine hidroksil grubu bağlanması sonucu elde edilen yapıya fenol denir. Fenol yapısında hidroksil grubu bulundurmasına rağmen Alkol değildir. 
  • Eğer aynı karbon atomuna birden fazla hidroksil grubu bağlı ise yapı yine alkol sınıfında yer almazlar. 
  • Eğer çift bağın bağlı olduğu karbon atomuna hidroksil grubu bağlı ise yine alkol sınıfında olmazlar. (enol denir) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme