Graham Difüzyon Kanunu

Odadaki parfüm kokusunu veya doğal gaz kaçağı olduğunda çıkan gaz kokusunu hemen hisssedebiliriz. Bu durumun sebebi gaz moleküllerinin bulunduğu ortama yayılmalarıdır. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak homojen karışımlar oluşturur. 


Gazların birbiri içerisinde karışmasını gaz moleküllerinin sürekli ve gelişigüzel hareket ederken birbirleri ile ve kabın çeperlerine çarpmalarıyla açıklayabiliriz.
 Bu çarpışmalar sırasında;
1.Moleküller arası kinetik enerji aktarımı olur.
2.Ancak sistemin toplam kinetik enerjisi değişmez.
3.Sistemde farklı gazlar olsa bile aynı sıcaklıkta bütün gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. 

Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir.
Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder.

Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar.

Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.

Hız ile zaman arasında, ters orantı, yol arasında doğru orantı  vardır. Elde edilen eşitlik gazların yayılma hızlarının mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılı olduğunu göstermektedir. Bu ters orantı 1828-1833 yılları arasında Thomas Graham'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve Graham Difüzyon Kanunu adını almıştır.

Gazlarda Kinetik Teori Konu Anlatımı ve Soru Çözümü için videoyu izleyebilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme