SENTEZ (BİRLEŞME) TEPKİMELERİİki ya da daha fazla maddenin birleşerek kendinden daha karmaşık yapılı maddeleri oluşturduğu tepkimelere sentez (birleşme) tepkimeleri denir.
H2     +    Cl2   à 2HCl
2S     +   3O2  à  2SO3
4Fe    +   3O2 à 2Fe2O3 
Aminoasitlerden protein sentezi örnek olarak verilebilir. 

4 yorum: