ANALİZ (AYRIŞMA) TEPKİMELERİ
Karmaşık yapılı bir maddenin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştığı tepkimelere ayrışma (analiz) tepkimeleri denir.

2HgO    à      2Hg   +  O2 

2H2O(s)  à  2H2 (g)   +   O2 (g)
Elektroliz tepkimeleri de analiz tepkimeleri olarak sınıflandırılır.
8 yorum: