Soygazlar ve Özellikleri


8A grubunda ; 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, 86Rn elementleri bulunur. 

Özellikleri ; 

  • Oda koşullarında hepsi tek atomlu gaz halinde bulunurlar. 
  • Helyumun değerlik elektron sayıları 2, diğerlerinin değerlik elektron sayısı 8 dir. 
  • Elektron verme, alma veya ortaklaşma eğilimleri yoktur. Tepkimeye girme istekleri yoktur. 
  • Kimyasal aktiflikleri olmadığından soygaz veya asal gaz diye adlandırılırlar. 
  • Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. 
  • Diğer atomlar kimyasal bağ oluştururken elektron dizilimlerini genellikle bu atomlara benzetirler. 
  • Genellikle bileşik oluşturmazlar. ( Son yıllarda soygazların bazı bileşikleri bulunmuştur. İstisna ) 

10 yorum: