Bağ enerjilerinin hesaplanması


H – H (g) + F – F (g) 2 (H – F) (g) tepkimesinde;
Kırılan bağlar: H – H ve F – F bağlarıdır. Bağları kırmak için enerji veririz.
Oluşan bağlar: iki H – F bağıdır. Bağ oluşunca enerji alırız.
Verilen ve alınan enerjilerin farkı tepkimenin bağ entalpisini gösterir.
Bağları kırmak için:  432+ 155 = 587 kJ/mol gerekir;
Oluşan bağlar: İki H – F bağı oluşurken 2 x 565 = 1130 kJ/mol açığa çıkar(ekzotermik).
Net Enerji:  1130 – 585 = 545 kJ/mol'dür.
              H2 (g) + F2 (g) 2HF (g) + 545 kJ/mol

2 yorum: