Elektrolit Çözelti Nedir?
Bazı çözünen maddeler su içinde iyonlarına ayrışırlar ve elektrik yükünün taşınmasını sağlarlar. Bu maddelere elektrolit denir. Örneğin : Asit, baz, tuz çözeltisi.

* asitler ve bazların kuvveti arttıkça elektrik iletkenliği artar.

* Tuzların suda çözünme miktarı arttıkça elektrik iletkenliği artar. 

Çünkü ; elektrik iyonlar sayesinde taşınır ve iyon miktarı ile iletkenlik doğru orantılıdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme