Molarite

Bir litre içinde çözünen maddenin mol miktarıdır. Birimi molardır. "M" harfi ile gösterilir. 1M NaOH çözeliti hazırlamak için 40 g NaOH alınır ve 1 L çözücüde çözünür. Formülü M=n/v  dir. 
Burada 
n; mol sayısını 
V; litre cinsinden hacimi ifade eder. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme