Normalite

Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısıdır. "N" harfi ile gösterilir. Birimi normaldir.
N= Molarite x Tesir değerliği  formülü ile hesaplanır.
Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği oh- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir. 
örneğin h2so4 için bu değer 2 dir. çünkü sülfürik asit 2 tane h+ iyonunu sulu çözeltisine verebilir.
naoh, hno3, hcl için bu değer 1 dir 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme