SİSTEM VE ORTAM

Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimini inceleyen bilim dalına termokimya denir.
Evrenin incelenmek üzere seçilen bölümüne sistem denir.Sistem dışında kalan evren parçasına çevre denir.

  •  —Çevresiyle hem madde hem de enerji alış verişi yapabilen sisteme açık sistem denir.
  •         Çevresiyle enerji alış verişi yapabilen fakat madde alış verişi yapamayan sisteme kapalı sistem denir.
  •         Çevresiyle madde ve enerji alış verişi yapamayan sisteme izole sistem denir.
  • İzotermal sistem → Sıcaklık sabit
    İzokorik sistem → Hacim sabit
    İzobarik sistem → Basınç sabit

1 yorum: