İÇ ENERJİ

Bir termodinamik sistemi oluşturan tüm taneciklerin sahip olduğu kinetik, potansiyel ve çekirdek enerjileri­nin toplamına o sistemin iç enerjisi (U) adı verilir.Bir sistemin sahip olduğu iç enerjinin doğrudan ölçül­mesi mümkün değildir. Sistemin iki farklı anı
arasında gerçekleşen enerji değişimleri kullanılarak iç enerjide meydana ge­len değişimlerin ölçülür.
                      DU = Uson –  Uilk

ISI VE İŞ
Sistemle ortam arasında sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye ısı denir.
Sıcaklık farkından bağımsız yollarla aktarılan enerjiye denir.
Enerjinin iş olarak aktarılmasına, sistemin çevresine uyguladığı dış kuvvetlerin yaptığı mekanik iş (w) örnek olarak verilebilir.
    İş = Kuvvet x YolVerilen ısının iç enerjide artışa sebep ol­ur (U2 > U1) ve pistonu iterek bir iş (w) yapmak için kullanılır.Qp : Sabit basınç (P) altında sistemin aldığı ya da dışarı verdiği ısı
DU: Sistemin iç enerjisinde meydana gelen değişim
w : İş       

                         Qp = DU + w

— Gazın bulunduğu kabın hacmi değişmediğinden herhangi bir iş yapılmamış olur.

               w = 0 Qv : Sabit hacim (V) altında sistemin aldığı ya da dı­şarı verdiği ısı
DU : Sistemin iç enerjisinde meydana gelen değişim
                             QV = DU
Sıcaklıkları aynı olan sabit basınçlı ve sabit ha­cimli iki farklı sistemde eşit sıcaklık artışının sağlanabilmesi için sisteme verilmesi gereken enerjiler arasında   QP > Qv  olduğu anlaşılır. Çünkü sabit basınçlı sisteme verilen ısı enerji­sinin bir kısmı hacim artışını sağlamak için iş olarak harcanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme