D Bloğu Elementleri
  • d bloğu elementlerinin tamamı metaldir. 
  • d bloğu elementlerine geçiş metalleri denir. 
  • Bileşiklerinde değişik yükseltgenme basamakları alabilirler. 
  • Örneğin Cu +1 ve Cu +2, Fe +2 ve Fe +3 yükseltgenme basamağına sahip olabilirler. 
  • Geçiş elementlerinin d orbitallerinin kısmen dolu olması orbitaller arası elektron geçişlerini kolaylaştırarak bu metallere para manyetik özellik kazandırır. 
  • Orbitaller arası elektron geçişleri ayrıca geçiş elementi bileşiklerinin katı halde ve sulu çözeltilerinde renkli olmasını sağlar. 
  • Geçiş elementleri sertlikleri, yoğunlukları, ısı ve elektrik iletkenlikleri, erime ve kaynama noktalarının yüksek olması ile tanınır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme